Posted On
Характери

Типология на характера

Posted By Character

Според древногръцкия лекар Хипократ, всичко, включително и хората, е изградено от основните елементи: въздух, вода, земя, огън. Базирайки се на това свое схващане, той определя и разделя четири основни вида характер на личността. Понятията за тях се използват и до днес. Това са сангвиник, меланхолик, флегматик и холерик. Тези типове темперамент обясняват различните особености в […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Кой тип темперамент сте?

Posted By Character

темпераменти За да успеете да подобрите силните си страни и да противодействате на слабите си страни трябва добре да познавате характера и темперамента си. Затова днес ще обсъдим като кой от четирите типа темпераменти се виждате вие? Ако се стремите към постоянен ред и животът ви протича под формата на вечни графици и таблици […]

read more