Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Личи ли си характерът от почерка?

Posted By Character

Характерът на човек си личи по особеностите на почерка му. И за невярващите ще кажа, че има специална наука, която се занимава с това – графология. Графологията се занимава с изучаването на почерците от гледна точка на отразените в тях характерологични особености на пишещия. Приема се, че мъжкият почерк се отличава от женския по много […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Работохолиците

Posted By Character

Работохолици са хора, които работят непрекъснато, хора, които са превърнали работата си в смисъл на живота си. Работохолизмът определено е един от синдромите на съвременното общество. Причините за това, хората да са обсебени от работата, са различни –  за едни това са парите, за други – общественият статус, трети работят само заради удоволствието от работата, […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Цветовете и характерът

Posted By Character

В навечерието на ярка и цветна пролет, съвсем уместно е да кажем, че всеки цвят си има своя енергия и настроение. Затова дрехите, които носим, могат да говорят много за нас. На подсъзнателно равнище ние предпочитаме дрехи в цветове, които подхождат на нашия характер и настроение. Червения цвят избират хора, които могат да управляват своите […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Мнителните хора

Posted By Character

Мнителността, или подозрителността, се развива при тези хора, които, обикновено погрешно, предполагат, а по-често и са абсолютно сигурни, че заобикалящите ги имат отрицателно мнение и настройка към тях, смятат ги за незначителни, неспособни да направят каквото и да е и винаги са готови да им причинят болка или неприятност, постоянно ги коментират зад гърба им. […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Религията и характера

Posted By Character

Дали религията оказва влияние на нашия характер е един много интересен въпрос. Да се отговори на него обаче е доста трудно. Въпреки това какво въздействие могат да имат нашите вярвания върху нас е много относително. По-скоро религията оказва влияние върху нашето поведение, ако се има в предвид спазването на десетте божи заповеди, които макар елементарни […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Глупостта

Posted By Character

В толкова много случки, с които те сблъсква живота, можеш да намериш глупави хора, че понякога това те кара да се замислиш дали пък хората все пак не се раждат глупави? Разбира се, че НЕ ще кажат повечето здравомислещи хора, но има и възможност просто някои да нямат потенциалът за повече, може да е до […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Характерът зависи от средата

Posted By Character

Както изглежда характерът се гради от ранна детска възраст и обкръжаващата среда има огромно значение за това какъв ще бъде крайния резултат. Най-важна е средата в дома, а от особено голямо значение е дали имаш братя и сестри, както и кое подред дете си. Ако в семейството няма други деца и ти си единственото се […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Любимите сезони

Posted By Character

Според една статия, която четох наскоро любимия сезон от годината може да покаже какъв е нашия характер. Хората радващи се на мириса на ожънати жита и оранжевият при вкус на есента в едни случаи са непоправими романтици, а в други срамежливи и свенливи. Характерно за тях е непредсказуемостта им, която напълно отразява променливото време през […]

read more