Характери

Типология на характера

Posted On
Posted By Character

Според древногръцкия лекар Хипократ, всичко, включително и хората, е изградено от основните елементи: въздух, вода, земя, огън. Базирайки се на това свое схващане, той определя и разделя четири основни вида характер на личността. Понятията за тях се използват и до днес. Това са сангвиник, меланхолик, флегматик и холерик.

Тези типове темперамент обясняват различните особености в характера и поведението на човек. Нека ги разгледаме по-подробно, а след това всеки от вас може да определи към кой тип спада.

Сангвиникът /общителен, търсещ удоволствията от живота/. Както се досещате, сангвиниците са ведри, жизнерадостни натури. Тези хора са оптимистични и привличат към себе си приятели и положителни емоции. Те са приятни събеседници, защото са любознателни, интересуват се от различни сфери и идеи и са компетентни по много въпроси. Минусите при този вид темперамент са лесно променящите се мисли и чувства на сангвиника и неговото непостоянство. Така лесно създава за себе си впечатление за лекомислен или повърхностен човек.

Меланхолик /тих и аналитичен/. Меланхоликът е противоположност на сангвиника. Към този тип спадат по-чувствителни, лесно раними и тъжни хора. Те избягват шумните компании, които са в разрез със стеснителността им и подлагат на анализ всяко свое действие. Те се прекланят пред изкуството и творческата дейност, а склоността им към размисъл им позовляват да оценят още по-задълбочено всички арт процеси. В общуването си с другите меланхоликът е състрадателен и е способен да съпреживее всичко, което събеседникът му сподели.

Флегматик /омиротворен и спокоен/. Общуването с тези хора на пръв поглед изглежда трудно, заради тяхната тромавост и неподвижност. Въпреки това, те са верни приятели, на които може да се разчита за всичко. Тяхното вродено спокойствие и уравновесеност вдъхват доверие у събеседниците им. Флегматикът е консервативен тип, който е доволен от себе си и избягва промените, затова и от него няма да чуете изблици на възторг или желание за нови неща, които ще нарушат зоната му на комфорт.  

Холерик /темпераментен с лидерски качества/. Той е като клечка кибрит – „пали“ бързо. Склонен е да избухва в гняв и да проявява агресия. Хората от този тип са енергични и целеустремени. Те са готови да постигнат това, което искат, на цената на всичко. Холериците умеят да се забавляват и винаги искат да бъдат на лидерските позиции. Работят здраво и почти не се съобразяват с останалите.

Google+ Comments

Related Post