Характери

Кой тип темперамент сте?

Posted On
Posted By Character
темпераменти

За да успеете да подобрите силните си страни и да противодействате на слабите си страни трябва добре да

познавате характера и темперамента си. Затова днес ще обсъдим като кой от четирите типа темпераменти се

виждате вие? Ако се стремите към постоянен ред и животът ви протича под формата на вечни графици и таблици – може би сте меланхолик. Ако обичате да сте център на вниманието и душата на компанията по всяка вероятност сте сангвиник. Ако обичате да командвате и думата ви да се чува от хората сигурност сте холерик. А ако често се поддавате на депресии и се чувствате недоволни от живота си вие спадате към групата на флегматиците.

За да разберете същността на темпераментите трябва да знаете, че всеки един от тях присъства в характера ви, но два от тях са най-застъпени и те определят протичането на живота ви до голяма степен.

Google+ Comments

Related Post