Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Малко за уеб куизовете

Posted By Character

“С кой цвят се самоопределяш? А,Б или В.; Какво би избрал за обяд? А,Б или В.; Какво би направил, ако….?” …и много други подобни въпросите занимават в по-голяма частност нас жените в множеството куизове за определяне на чертите на характера. Факт, че са интересни, забавни, развлекателни и стават за загуба на свободното време. И макар […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Синдромът “едно дете”

Posted By Character

Нямам представа дали терминът, който въвеждам в заглавието, съществува в науката за човешкия характер, или дали поне има приближаващ се по смисъл до него научен термин. Няма никакво значение, защото смятам наблюденията си върху този синдром за доста задълбочени и в този смисъл изводите, направени от тези наблюдения – също за дълбоки и верни. Синдром […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Завистта – път към съвършенството или убиец на радостта

Posted By Character

Завистта е едно доста спорно проявление на човешкия характер, но същевременно с това и присъщо на всеки човек. Едва ли има човек, даже и от най-положителните и добрите хора, който поне веднъж в живота си да не е изпитал чувство на завист към друг човек. Но как да разберем дали тези емоции са полезни или […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Доброто и лошото в човека

Posted By Character

Живота ни поставя в различни ситуации, в които ние се сблъскваме с всякакви хора, някои от които наричаме добри, а други лоши. Странно е обаче как при конкретни обстоятелства един човек може да ни се стори много добър, а поставен при други той се оказва много лош. Този факт определя разнообразието на човешкия характер. Никога […]

read more