Характери

Доброто и лошото в човека

Posted On
Posted By Character

Живота ни поставя в различни ситуации, в които ние се сблъскваме с всякакви хора, някои от които наричаме добри, а други лоши. Странно е обаче как при конкретни обстоятелства един човек може да ни се стори много добър, а поставен при други той се оказва много лош. Този факт определя разнообразието на човешкия характер. Никога нещата не са черни или бели, винаги около дадена ситуация има предистория, която променя нещата и поради този факт света е толкова цветен. Мисля, че хората се раждат носейки в себе си и доброто и лошото. Това какви ще станат в последствие зависи от много различни фактори, като среда на отрастване, детство, семейство, възпитание. Разбира се има едни големи изключения, при които много лоши хора излизат от прекрасни семейства. Това е трудно да се обясни, но вероятно е свързано със заобикалящия свят, приятелите и ситуациите, в които попадаме. Всеки човек възприема света по различен начин. Трудните моменти в живота могат да направят едни хора по-силни и да ги научат да се борят, а други могат да обезнадеждят и разрушат напълно. Всеки избира дали, когато му се случват неприятни неща това да го направи лош. Не можем да контролираме живота си напълно, но можем да направим избор как да възприемаме света. Всички можем да бъдем добри или лоши, въпросът е всъщност какви искаме да сме и на кое от двете ще позволим да надделее.

Google+ Comments

Related Post