Posts Tagged ‘вземане на решения’

Това или онова?

Забелязала съм, че характерът на човек играе много голяма роля при изборът или вземането на решения. Естествено не винаги изборът е добър, но повечето хора са убедени, че е така. Замисляли ли сте се обаче, че когато хората решават да си купят една или друга вещ, то много често избират предмет, подобен на този, който [...]