Характери

Детето и възрастният

Posted On
Posted By Character

Детството е изключително сензитивен период. Попиването на впечатления, гледки, звуци и всички останали аспекти на заобикалящата среда е неотменна част от ранното развитие. . Постиженията по време на детството се характеризират с лекота и спонтанност.

Разликите между постиженията през детството и тези през зрелия период могат да се разберат, когато човек се замисли за това с какво удоволствие детето усвоява майчиния си език и усилието, с което възрастният учи чужд език. Детето постига перфектни резултати без капка умора. Възрастният ги постига по несъвършен начин и след усилен труд. Тази разлика между детето и възрастния не се отнася само до усвояването на език, а и до много други области от живота. Да вземем например движението на тялото. Детето на възраст около две и половина години може да стои на краката си. То може да върви, да бяга и да се катери . Тези способности са придобити спонтанно през определени периоди на развитието му, а не чрез волево усилие.

Веднага щом тези способности са затвърдени , детето може да започне да усъвършенства много от движенията, които притежава. Може да се научи да танцува и да плува, както и да прави акробатични номера. Но за всички тези неща на него му е необходим пример, учител, който ще му каже как да ги прави стъпка по стъпка.

Също така трябва да се има предвид, че, за усъвършенстването на споменатите физически постижения , възрастният надгражда върху стабилната основа, заложена от детето без болезнени усилия и постигната просто чрез спонтанна самостоятелна дейност.

Google+ Comments

Related Post