Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Твърд или мек характер?

Posted By Character

Днешната ми тема отново е насочена специално към жените. След като отличихме характеристиките на жените, тип котка, и жените, тип куче, дойде време да поговорим коя формула е по-печеливша в живота, когато става въпрос за женски характер. Дали твърдият или мекият. Колкото отговарящи има на този въпрос, толкова ще са и отговорите. Няма еднозначно мнение […]

read more