Характери

Офис неволи

Posted On
Posted By Character

Знаете ли кога трябва да запазите хладнокръвие е да изкарате наяве твърдия си характер? Когато ви сполетят офис неволи!

trouble_at_the_officeХората сме такива същества, които прекарват на работа около една трета от съзнателния си живот. Повече ни проблеми и кризи настъпват в някаква връзка с работата ни. Дали ще се окаже, че имаме някакъв колега, когото не харесваме? Дали шефът ни няма да е някоя неприятна личност? Дали компютърът ни ще “мисли” твърде бавно за нашите стандарти? Климатикът вечно ще е насочен към нас и ще се схващаме неприятно? Или вечно някой друг ще си е взел от офис консумативите и за нас няма да е останал дори един химикал?

Офис неволи, колкото искате. Винаги има за какво да се хванете, нали? Да не би наскоро колегата, който трябваше да ви смени, не закъсня с половин час и не ви принуди да го чакате? Дали на ви хванаха, че закъснявате в единственият ден, в който по случайност се успахте? Или в обедната почивка трябваше да отскочите до банката, а там ви размотаваха напразно 40 мин.? Знам, че можете да добавите още неща и ако всеки го направи, сигурно ще съставим най-дългия списък в Интернет на офис неволите.

Това, което искам да ви кажа обаче, е да не се задълбочавате прекалено. Никой не е съвършен и всеки има от какво да се оплачи. Научете се да действате по-безпристрастно и спокойно. Не се впрягайте за щяло и нещяло, защото само си тровите нервите. Принтерът не работи? Нямате скенер на работа? Ключът ви заяжда? Ами, поемете си дълбоко въздух и помислете спокойно. Най-вероятно има решение, което просто не сте забелязали все още.

Google+ Comments

Related Post