Характери

Що е то нумизматика?

Posted On
Posted By Character

coinsКато съм тръгнала да говоря за пари в последно време, нека поне обогатя малко и общата култура на своите читатели.

Сега ще кажа няколко думи за нумизматиката. Не само защото е важно да знаем такива специализирани клонове на науката, но и защото е интересно да трупаме у себе си и интересни факти.

Да преминем към темата обаче. Нумизматиката е най-общо казано наука за монетите. Изследва ги като вид платежно средство в течение на историята. Проследява промените, които се правят по тях в различни културни епохи през вековете и символиката, която могат да носят. Занимава се детайлно с изображенията върху тях, материала, от който са изработени, мястото където са били сечени и т.н. В пределите на нумизматиката обаче попадат и банкнотите, различни видове медали, значки, ордени и др. Не е изключено под нумизматика понякога да се има предвид и просто хобито събиране на разнообразни монети.

Ако се чудите между другото, не е сигурно откъде идва и наименованието да тази този клон в науката. На латински numisma означава монета, като същото значение има и n?misma на гръцки език. Така че вероятно е от едното от двете.

Google+ Comments

Related Post