Характери

Човешкият ръст и характерът

Posted On
Posted By Character

Не една или две са били темите ми за връзката, която имат отделни особености на човешката физика с характера. И днешната ми тема ще е в тази посока. Само че няма да се опира на изследвания и наблюдения на психологичната наука, а по-скоро ще отразява лични наблюдения и лично мнение по въпроса. Което от само себе си означава, че ще е без претенции за абсолютна достоверност и приложимост към всеки един човек. Има ли връзка между човешкия ръст и характера на човека. Според мене има. Ако си спомняте, навремето под редакцията на Любен Дилов-син излезе една книга за Слави Трифонов, която се казваше “За стърчането”. Смятам, че това заглавие казва доста за хората с висок ръст. По чисто технически причини 🙂 тези хора няма как да са мижитурки, те винаги са на показ, което по някакъв начин влияе и на формирането на характера им. Такива хора, мисля, изграждат една психическа стабилност и увереност, едно самочувствие – като логична бариера от това, че стърчейки, са значително по-уязвими. Ниските хора също изграждат определен тип характерологични и личностни особености, които са свързани с ръста им. Предполагам, повечето от вас са чували термина наполеонов комплекс. Който обикновено се употребява за хора с нисък ръст, които компенсирайки природата, изграждат една свръхамбициозност. И в живота се забелязва една такава зависимост. Което съвсем не означава, че всички хора, които се отличават с нисък ръст, са болезнено амбициозни. И в случая на стърчането, и в случаите на наполеонов комплекс абсолютните обобщения биха били грешни. Но така или иначе, връзката между ръста на даден човек и неговия характер често е безспорен факт.

 

 

 

Google+ Comments

Related Post