Характери

Мнителните хора

Posted On
Posted By Character

Мнителността, или подозрителността, се развива при тези хора, които, обикновено погрешно, предполагат, а по-често и са абсолютно сигурни, че заобикалящите ги имат отрицателно мнение и настройка към тях, смятат ги за незначителни, неспособни да направят каквото и да е и винаги са готови да им причинят болка или неприятност, постоянно ги коментират зад гърба им. Като изключим факта, че този тип хора често са доста затормозяващо и проблемно присъствие за околните, мнителността и постоянното съмнение в другите им пречи самите те да бъдат щастливи и бие по самооценката им, формира им редица комплекси за малоценност. Мнителните хора обикновено са излишно обидчиви, ревниви, склонни към нелогични постъпки и не особено общителни. Те трудно забравят даже и незначителни обиди, постоянно превъртат в главата си собствените си малки и големи неуспехи, натрупаните отрицателни емоции, като обикновено за това винаги са им виновни другите, рядко търсят вината в себе си. Според психолозите и мнителността, както и много други отклонения в поведението, води началото си от ранно детство и е свързана с проблемни отношения с родителите – редки похвали, завишени изисквания и постоянно изтъкване на неудачите и неуспехите на детето. Но ако и зараждането на мнителността да води началото си от детството, в една по-зряла и по-осъзната възраст, човек винаги може да коригира отклоненията в поведението си, като ежедневно и упорито работи върху себе си. Като начало добър вариант са опитите за една наистина реална и обективна оценка на ситуациите, както и гласуване на доверие на всеки, който не е доказал, че заслужава обратното.

Google+ Comments

Related Post