Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Мнителните хора

Posted By Character

Мнителността, или подозрителността, се развива при тези хора, които, обикновено погрешно, предполагат, а по-често и са абсолютно сигурни, че заобикалящите ги имат отрицателно мнение и настройка към тях, смятат ги за незначителни, неспособни да направят каквото и да е и винаги са готови да им причинят болка или неприятност, постоянно ги коментират зад гърба им. […]

read more