Характери

Зависи ли характерът от професията ни, или обратно?

Posted On
Posted By Character

profesiyataНие ли избираме професията си предвид на нашите наклонности и особености на характера. Или обратно – професията, която упражняваме, оказва силно влияние на характера ни. Да се опитаме да дадем еднозначен отговор на тези два въпроса, означава да отговорим на въпроса за яйцето и кокошката.

Случаите, в които професията започва да оказва забележимо и променящо влияние на личността ни, психолозите наричат професионални деформации. Със сигурност всички вие сте чували за случаи или пък лично сте ставали свидетели на следната метаморфоза: доскоро скромен човек става началник и се променя до неузнаваемост – става груб, амбициозен, че даже и жесток. Често новопридобитите черти на професионалното поле хората пренасят и в семейството. И обратен пример – хора, които са неотстъпчиви и груби в контактите си с хората, започват да се занимават с професия, в която успехът зависи от доброто отношение, мекия и сговорчив разговор с отсрещния, и налице е пак метаморфоза – човекът пренася тази толерантност и в неработните си житейски отношения. Така че дотук може да кажем – да, много често професията влияе върху промяната на изначално заложени в човешкия характер черти. За обратното твърдение – че изборът на занимание до голяма степен е във връзка с чертите на характера – си мисля, че няма нужда от специални доказателства и убеждения. Съгласете се, човек със слаб характер трудно става спортист или пък срамежлив човек политик или журналист и още много в този ред на мисли. Така че, ако трябва да обобщим, влиянията и в двете посоки не само са възможни, а често и неизбежни.

 

Google+ Comments

Related Post