Характери

Мъжът началник

Posted On
Posted By Character

Като истинска Темида началникът е длъжен, дори и със завързани очи, да реши всички проблеми и въпроси на колектива и да води фирмата към прекрасно бъдеще, като се ръководи единствено от обективни показатели, а не от собствените си оценки. При това трябва да обича целия колектив и всеки поотделно. Но това не се случва, за съжаление. Безпристрастността на началника към подчинените често е мит, че началникът няма пол. Всеки ръководител на първо място е човек със своите възгледи за живота и за решаване на проблемите. А при мъжете и при жените, както е известно, тези параметри силно се отличават.

nach

Мъжете са рационални. При вземането на решения те се ръководят изключително от логиката и здравия смисъл. Винаги говорят по същество и са способни в малко количество думи да вложат максимум смисъл. Те умеят да контролират своите емоции и обикновено проблемите в семейството не влияят на работата им. И в живота, и в работата си мъжете не са внимателни към детайлите, те мислят глобално и се концентрират върху стратегическите цели, което означава, че ако не забележат грешката в седмичния ви отчет, ще пропуснат и недостатъците в тримесечния анализ. Мъжът началник умело взема решения, пробва и не се страхува от риска. В отношенията с него трудно се постига компромис или пък успех в това, да го убедите в нещо, което той не иска да приеме. Той винаги е прав и дори и да осъзнае, че е сбъркал, никога няма да признае грешката си, защото това ще застраши шефския му статус и авторитет.

Как да общуваме с ръководител, представител на силния пол?

Копирайте маниера му на общуване и говорете като него – кратко и ясно. Обръщайте се към него само по важни въпроси, непосредствено влияещи на крайния резултат от нещо голямо. Не спорете с него и не поставяйте под въпрос авторитета му, защото това може да се окаже последният ви разговор.

Google+ Comments

Related Post