Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Мъжът началник

Posted By Character

Като истинска Темида началникът е длъжен, дори и със завързани очи, да реши всички проблеми и въпроси на колектива и да води фирмата към прекрасно бъдеще, като се ръководи единствено от обективни показатели, а не от собствените си оценки. При това трябва да обича целия колектив и всеки поотделно. Но това не се случва, за […]

read more