Характери

Как се смеят жените?

Posted On
Posted By Character

Че смехът прави живота ни по лек, то е ясно. Но освен това в голяма степен говори за това, какви сме. Днес даже има специална медицинско направление, което го изучава, както и въздействията му върху организма. И учените, които се занимават с тази материя, твърдят, че всеки от нас носи уникален смях, както и уникален характер. Днес ние ще обърнем поглед върху един малък, но важен сегмент от тази наука – частта, която е насочена към жените.

Докосването по главата по време на смях говори за мечтателност и романтичност. Такива жени обичат да живеят в свой измислен свят, не успяват адекватно да се справят със спорни ситуации и конфликти, изпитват затруднения в това да убедят околните в нещо, даже и в случаите, когато те истински вярват в него. Авантюристични, любопитни и разсеяни, в своите действия те се ръководят преди всичко от импулси. Могат изведнъж да избухнат и да направят непремерени неща, да кажат тежки думи, от чиито последствия после страдат.

Ако една жена слага малкия си пръст върху устните, докато се смее, тя е обсебена от идеята за добри маниери и държи да бъде център на внимание.

Хихикането и накланянето на главата на една страна пък говорят за дружелюбност, но и за критичност; силен стремеж за харесване и любов към флирта; за сериозно премисляне на действията, макар на пръв поглед да изглеждат лекомислени; за напълно контролирани чувства.

Смехът от душа, придружен с широко отваряне на устата, свидетелстват за висока самооценка, самодоволство и темперамент. Такава жена не се бои от критика, умее да отговори по начин, който се отдава на малцина. Добър приятел и съветник, умее не само да слуша, но и да чува другия.

Сбръчкването на носа пък е знак за висока степен на самонаблюдение и понякога за известен инфантилизъм. Тези представителки на нежния пол се нуждаят от повишено внимание, комплименти и ухажване.

Прикриването на устата с ръка насочва към изключително висока самокритичност и неувереност, склонност към сдържане на емоциите и самодостатъчност. Такива жени са отлични приятели, великодушни и състрадателни, готови да жертват себе си в името на другите.

 

 

Google+ Comments

Related Post