Характери

Педантичност

Posted On
Posted By Character

Педантичността се определя като дребнавост, строгост, формализъм, взискателност и още няколко според мен неточни синонима. Аз бих я определила най-добре като подреденост. Хората притежаващи това качество, което гледано от различните гледни точки може да се нарече и положително и отрицателно, обикновено са властни натури. За тях всяко нещо има своя ред или конкретен начин, по който трябва да бъде подредено. Дори, когато почистват дома си те много добре знаят къде точно стоят вещите им и ги слагат на същото място където са били. Тях трудно може да ги излъже някой, защото те забелязват детайлите и непрекъснато тълкуват всяко нещо, което видят. Не само обстановката, но и поведението на хората. Начина, по който са подредени нещата им били те вещи, документи или самите мебели в стаята трябва да имат някакво значение. По азбучен ред, по важност, по използваемост или по някаква друга класификация те организират своите принадлежности. Интериора на стаята обикновено винаги е изпипан до последния елемент и всяко нещо е поставено на мястото си с конкретна причина, например дивана да се намира точно да линията на килима, да бъде по средата на стаята и да остават равни разстояния от двете му страни. Тези хора обичат симетрията и хаоса не ги обърква, а ги стимулира. Всяко подреждане и организиране на някакъв вид бъркотия им доставя удоволствие и ги зарежда с енергия. Биха били изключително добри ръководители.

Google+ Comments

Related Post