Характери

Силните жени

Posted On
Posted By Character

Още от древността част от жените са се откроявали с непреклонен дух и особена вътрешна сила. Благодарение на тези жени днес женската дума има значение и макар да не искат по някога да ни слушат мъжете са длъжни да го правят. Заради тях днес ние можем да гласуваме, да работим, да сме политици, журналистки и като жени да присъстваме в обществото като равни на мъжете. Еманципацията обаче доведе до някои обратни последствия и към днешен момент много от тези силни и непреклонни жени са сами. Мъжете се страхуват от силния характер на жените, от сериозните им професии, както и от факта че обикновено една жена винаги знае какво иска от себе си и от живота си, докато на един мъж му отнема доста години и грешки докато разбере. Разбира се за всяко нещо си има и изключение и е хубаво, че не всички мъже са такива. Отнемайки пълната им власт, която преди хилядолетия са имали сме отнели и част от тяхната увереност. Все пак в днешния свят всеки трябва да се доказва, както жените така и мъжете. А тогава не е имало нужда те да се доказват, защото са били в главната роля. Силните жени действат смущаващо на мъжете. А умните понякога дори ги отблъскват, може би защото е много по-лесно да впечатлиш една глупава жена, отколкото умната. Ако обаче една силна жена и един силен мъж се съберат вероятно няма да има сила, която да разруши едно такова семейство.

Google+ Comments

Related Post