Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Педантичност

Posted By Character

Педантичността се определя като дребнавост, строгост, формализъм, взискателност и още няколко според мен неточни синонима. Аз бих я определила най-добре като подреденост. Хората притежаващи това качество, което гледано от различните гледни точки може да се нарече и положително и отрицателно, обикновено са властни натури. За тях всяко нещо има своя ред или конкретен начин, по […]

read more