Характери

Има ли връзка между кръвната група и устойчивостта на стрес?

Posted On
Posted By Character

kruvnagrupaСтресът е един от най-верните спътници на съвременния човек – за съжаление. Всеки от нас би искал да не се среща лице в лице с него – но животът постоянно ни поднася изненади и реалности, които не винаги са приятни. В превод от английски думата стрес буквално означава налягане, натиск, напрежение, най-често провокирани от външни фактори и дразнители. И няма спасение от тази напрегнатост с външен произход – от първия до последния ни ден. И податливостта ни към тези влияния до голяма степен определя и характера ни. Е, въпросът на днешната ми статия e има ли и каква е връзката между податливостта ни на стреса и кръвната група, с която сме се родили.

Интересен отговор на този въпрос дава Питър Адамо, който е автор на книгата “Четири кръвни групи – четири начина на живот”. В труда си американският учен разглежда взаимосвързаността между кръвната ни група и особеностите на характера, като тясно ги обвързва с начина, по който се храним, с модела ни на живот като цяло. И дава утвърдителен отговор на нещо, върху което учените отдавна умуват – да, от кръвната ни група зависи нашата стресоустойчивост и способност да се защитим от определени психологически дразнители. Накратко за теорията на Питър Адамо. Представителите на Първа, или нулева група, са най-стабилни. При това трябва да се отбележи, че те са намерили и начин за справянето с неприятностите – усилени физически движения. Притежателите на кръв от Втора, или А група, леко се отдалечават от стабилитета на Първа, но пък авторът дава механизъм, с които могат да го подпомагат – начинът на хранене и по-специално вегетарианската кухня. С всяка следваща категория, твърди авторът, съпротивителните сили намаляват, така че при B-кръвта те са още по-малко, но и тук нищо не е завинаги – съзидателното творчество може да обърне и тези природни дадености. И накрая Четвърта – AB – ако природата ви е сложила там – според автора в психологическо отношение не ви е направила най-добрата услуга, но и тук има действаща противоотрова – общуването с много хора. Последното между другото го препоръчвам горещо – без значение дали знаете, или не знаете коя е кръвната ви група 🙂

 

Google+ Comments

Related Post