Характери

Амбициите

Posted On
Posted By Character

Навярно всяко момиче поне веднъж в живота си е мечтало да стане кралица на красотата, главен редактор на модно списание или известна рок певица. А нима има момче, което да не се е виждало как слиза  в космонавтски скафандър от приземилата се успешно ракета или как се качва на почетната стълбичка на голямо спортно състезание. За едни това са просто мечти с отчетливо осъзнатата невъзможност това някой ден да се случи поради липса на необходимия набор от качества и физически данни. За други обаче тия мечти се превръщат в амбиции. Какво са амбициите – простичко казано това е нивото на претенциите на човека. Претенциите, съответно амбициите, могат да бъдат твърде високи, твърде ниски и най-добрия вариант – адекватни на реалните възможности на човека. Хората с адекватни амбиции са щастливи, реализирани в живота. Те си поставят реални цели и ги постигат. Те се вслушват в мнението и съветите на другите и своевременно коригират своите цели съобразно възможностите си.  Хората със занижени амбиции са плахи, срамежливи и винаги подлагат на съмнение своите възможности. Те предпочитат да избягват трудностите, даже и да имат съвсем реален шанс да ги преодолеят. Съвсем обяснимо хора със занижени амбиции никога няма да срещнем в големия тенис, в голямата политика и въобще в големите игри. Хората със завишени амбиции си поставят задачи, видимо неизпълними. Те преувеличават своите възможности и не могат обективно да съотнесат своите възможности към степента на сложност на задачата. Естествено никога не се справят със задачата и остават с нереализираните си амбиции и с неудовлетвореност към живота. Единственият лек за такива хора е пътят на реалните резултати, да определят точно докъде им стигат възможностите. А всичко, което е отвъд тия граници, да превърнат в хоби.

Google+ Comments

Related Post