Характери

Разликите в пола

Posted On
Posted By Character

  Половите различия са обект на не едно или две изследвания. Характерните особености на мъжа и жената са разисквани многократно, но от дългите проучвания и анализи, човек трудно се ориентира в изводите. Много книги също описват какво е типично за едните и за другите, затова тук няма да наблягаме на тази тематика. Но все пак е важно да се подчетрае, че мъжът и жената са две съвършено различни създания и техните мозъци функционират по различен начин. Основното е, че мъжете за съжаление не разбират от намеци, а жените отново за съжаление не престават да говорят заобиколно. В подобни случаи и двамата остават неразбрани и недоволни. Независимо дали във взаимоотношения от лично или от професионално естество, подобно неразбирателство между половете е пагубно и за двете страни. Случвало ли ви се е? Точно затова познаването на характерите е от такова голямо значение.

Google+ Comments

Related Post