Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Разликите в пола

Posted By Character

  Половите различия са обект на не едно или две изследвания. Характерните особености на мъжа и жената са разисквани многократно, но от дългите проучвания и анализи, човек трудно се ориентира в изводите. Много книги също описват какво е типично за едните и за другите, затова тук няма да наблягаме на тази тематика. Но все пак […]

read more