Характери

Непостоянните хора

Posted On
Posted By Character

Едва ли има човек, който да няма в по-близкия си или далечен приятелски кръг човек, на когото определението непостоянен да не приляга плътно. Има такива хора – които често сменят интересите си, позициите си, харесванията и нехаресванията, решенията си, настроенията си, отношението си към нещата и хората – най-често без обяснима и за самите тях самите причина. Често тези хора се блъскат от едната крайност в другата и обратно. Непредвидими и необясними, те със сигурност не са от предпочитаните за приятели, партньори или колеги хора. Защото всеки, даже и най-големият авантюрист, в делничния си живот предпочита животът му, както и хората около него, в едни нормални рамки да са предвидими. Предвидимостта, макар и в повечето случаи относителна, в голяма степен създава усещане за сигурност и стабилност, неща, много важни за всеки от нас. Наред с всичко това, непостоянните хора не са полезни и сами за себе си, обикновено те не са от победителите, а от губещите, което си има своето логично обяснение. Много по-вероятно е да спечелиш едно състезание в определен момент, ако правилата в него не се сменят постоянно. Ако не сменяш постоянно начина си на игра. Защото, променяйки се постоянно, рискуваш никога да не улучиш правилната тактика. Което в никакъв случай не значи, че човек трябва да стои на едно място и да не се развива. Не, постоянството не е застой, а относително стабилни позиции по важни въпроси. И когато човек е относително постоянен, няма как да не дойде момент, в който това, което е той, да е успешният модел.

Google+ Comments

Related Post