Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Непостоянните хора

Posted By Character

Едва ли има човек, който да няма в по-близкия си или далечен приятелски кръг човек, на когото определението непостоянен да не приляга плътно. Има такива хора – които често сменят интересите си, позициите си, харесванията и нехаресванията, решенията си, настроенията си, отношението си към нещата и хората – най-често без обяснима и за самите тях […]

read more