Характери

Косата и характерът

Posted On
Posted By Character

Преди много години косата или прическата на даден човек е била признак, по който са се различавали хората от различни социални групи. Днес, разбира се, това е минало и не може по прическата да определим към каква социална или професионална група принадлежи даден човек, но пък психолозите твърдят, че по косата биха могли да се определят някои особености на човешкия характер. За хората с къдрави и палави коси обикновено се смята, че са нервни, енергични и импулсивни. Вероятно тази характеристика се прави по някаква дълбока аналогия с вълните на океана и морето, с честото определение за тях като за бушуващи – и оттам хората с вълнообразни коси биват определяни като неспокойни, динамични и с импулсивен характер. Хората с прави коси пък се явяват отражение на равната повърхност или пък на спокойна гладка вода и по принцип се определят като пълна противоположност на хората с къдрави коси. Хората с прави коси се приемат за миролюбиви, спокойни, сдържани и неподдаващи се на емоционални изблици. По тази причина изправянето на косата би могло да бъде отличен ход при провеждането на бизнес среща или подобно делово мероприятие, където сигналите за прекомерна емоция са нежелани и даже могат да повлияят отрицателно на изхода от срещата. Цветът на косата също носи сигнали за характера на човека. Към червената коса и червените оттенъци обикновено се насочват хора с огнен и емоционален характер. Русият цвят често се асоциира с радост и спокойствие на човека, но също така говори и за влюбчивост. Кафявите коси пък говорят за неутралност и може би са най-простият начин да не заявите категорично своя характер.

 

 

 

Google+ Comments

Related Post