Характери

Адаптивни хора

Posted On
Posted By Character

Има един тип хора, които са невероятно гъвкави и умеят да се слеят с всяка среда в която попаднат, дори бих ги нарекла хора – хамелеони. Те умеят да разговарят с всеки без значение от пола, възрастта, интелектуалното равнище или нещо друго, просто успяват да намерят обща тема с всеки човек. Никоя обстановка не може да им попречи да се отпуснат, те се чувстват добре и в свои води сред всякакви хора. Интересното за мен е дали този тип характер позволява на човек да си изгради същност, защото мисля, че все някъде по пътя на настройването към околната среда би следвало да загубиш себе си. Другото интересно нещо е дали те се преструват на такива, търсейки всеобщо одобрение или наистина е възможно да се разбираш с всички. Лично аз смятам, че голяма част от този тип хора са изкуствени, поведението и държанието им е добре премерена актьорска игра, която спират да играят вкъщи. Някои са толкова вглъбени в собствения си филм, че не се разкриват дори пред близките и семейството си.

Ако го използват правилно това качество може да им отвори много врати, както да им помогне да се развият професионално.

Понякога, когато тези хора се стараят твърде много да покажат колко им е приятно нещо или някой, преиграват и може лесно да се разбере всъщност дали се преструват. В повечето случаи цялата заинтересованост и внимание, които показват са напълно фалшиви, само за да създадат конкретно впечатление. Обикновено, за да се реагира на подобно поведение, най-добре е и вие да се вкарате в някоя роля и за момента да излезете от ситуация като се включите в малкия спектакъл.

Google+ Comments

Related Post