Характери

Характер или възпитание

Posted On
Posted By Character

Много често хората бъркат двете понятия или ги смятат за едно и също нещо. С тази публикация искам да разгранича двете неща, понеже те имат както общи неща, така и множество различия.

Възпитанието и формирането на характера започва още от ранна детска възраст. Възпитанието е това, което получаваме от нашите близки и най-вече от родителите. Тук са заложени всички онези малки и големи навици, които прилагаме в ежедневието си. От особено значение са и първите няколко години на детето, защото през този период то “попива” всичко около себе си.

Моето мнение е, че характерът е онова нещо, което е заложено в нас. Уникално и трудно променимо. Именно това прави всеки човек различен, по свой собствен начин. Затова и ние хората имаме толкова уникален начин на мислене и възприемане. Бих казала, че характерът е съвкупност от черти, начин на реагиране в различни ситуации. Той се развива през целият живот на индивида и естествено се променя.

Google+ Comments

Related Post