Характери

Какви хора влизат в секти?

Posted On
Posted By Character

secЕдва ли има човек, който да няма в близкия си или по-далечен приятелски кръг поне един познат, който да не е член или в миналото да не е попадал в някоя от религиозните секти. За хора, земни и здраво стъпили на земята, съвсем логичен е въпросът кое кара хората да се присъединяват към тия не само съмнителни, но и доста опасни понякога групи. Най-лесното обяснение, разбира се, е естественият и изначален стремеж на всеки човек да е част от някаква общност. Истината е, че в повечето случаи потенциалните жертви в самото начало влизат съвсем доброволно, а причините се коренят някъде в миналото или в начина, по който живеят в момента, и да си го кажем направо – в характера. Човек, напълно удовлетворен от себе си от положението си, би ли откликнал на ненужно предложение или контакт? Обикновено хората, които откликват, имат специфични отношения не само с околните, но и с окръжаващия ги свят, има и определени личностни специфики. Кои най-общо са те? На първо място това е ниската самооценка и във връзка с това постоянната, понякога агресивна готовност за защита на подцененото от другите Аз. Тежко и трудно преживяване на житейските и социални несправедливости и несполуки с подчертана склонност вината винаги да бъде хвърляна върху другите. Отчуждеността от околните като следствие на някакви житейски обстоятелства или пък характерологични особености, съчетани със силен стремеж към принадлежност към някаква група, също може да бъде мощен двигател по пътя към влизането в една подобна общност. Това в общи линии е профилът на хората, които посягат към подобни обещания за щастие. Което не значи, че другите са застраховани. Защото специалистите казват, че често влизането в секта е начин за разрешение на кризисна житейска ситуация. А кой е застрахован за това?

Google+ Comments

Related Post