Характери

Каква информация носят бенките?

Posted On
Posted By Character

benkiteЛюбителите на астрологията и свръхестественото смятат, че знаците на съдбата се отразяват не само в хороскопа на хората, но и на тяхната външност. Тези сигнали могат да бъдат бенки, родилни петна, вдлъбнатини, белези и др. Могат ли да подскажат нещо за живота и съдбата на човек те и какво?

Според астрологията тялото на човека условно се разделя на 12 сектора, съответстващи на зодиакалните знаци. Белег в някой от тези участъци се съотнася към определена зодия и свидетелства за влиянието й. Приема се, че бенките и родилните петна носят фатализъм и предопределеност в определени сфери на живота.

Ако човек е осеян с много малки бенчици, се счита, че съдбата му ще е запълнена с множество кармични родови проблеми, но дребни и разрешими.

По-едрите белези говорят и за по-сериозни съдбовни обременености и на тях трябва да се обърне по-специално внимание. Естеството на влиянието им зависи от три неща: от разположението, от цвета и от размера. Най-благоприятно е влиянието на светлокафяво оцветените, които не са особено големи. Тъмнокафявите и червените влияят в зависимост от това дали се намират на лявата, или на дясната страна. Също така има значение дали притежателят им е от женски или от мъжки пол. Белезите, разположени на дясната страна на мъж и на лявата на жена, оказват благотворно въздействие и подсказват наличие на значим талант, така да се каже – това е една удачна отметка на съдбата. Обратното разположение обаче и при двата пола насочва към семейни проблеми и сериозни житейски трудности, които предстоят.

За най-застрашаващи бъдещето се приемат черните или със синкав оттенък бенки –  даже и когато са разположени на благоприятната половина, това само частично смекчават негативното им въздействие, но така или иначе те говорят за сериозни кармични тежести, които се предават по наследство.

 

Google+ Comments

Related Post