Uncategorized

Как помага видеонаблюдението, значението на СОПФ и Орлин Алексиев

Орлин Алексиев Posted On
Posted By Character

Според Орлин Алексиев – общински съветник в Столичния общински съвет и председател на СУ СОПФ, градовете стават все по-привлекателни за все повече хора, които търсят удобствата им и лесния достъп до работа, здравеопазване, образование и прочие. С повишаването на гъстотата на населението в градовете, става все по-трудно да се опазва, както общинското имущество, така и редът и правилата. Освен това трафикът по градските пътни артерии също е много натоварен, което изисква по-добър контрол на светофарните уредби.

Изграждането на видеонаблюдение в град София, цели, както да повиши сигурността на ключови зони от града, училища и административни обекти, така и да контролира по добре трафика по улиците.

Стратегията за сигурност на Столична община определя основните насоки за действие на Столична община (СО) за доизграждане и поддържане на съществуващата структура за сигурност на общината. Тя обхваща географски територията на СО, която е съставена от 4 града (София, Нови Искър, Банкя и Бухово) и 34 села, заедно с прилежащите им територии. Целта е Столична община да се изгради като сигурна и спокойна територия за живот на гражданите, както и да има устойчива и защитена среда за спокойна работа на централните държавни органи и важни за страната институции, ситуирани в София.

Системата стартира през 2007 г. и включа видеонаблюдение на над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи общинска собственост, в това число пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата на Столична община, входно-изходни точки на столицата и др.

Столична община продължава постоянно да развива и усъвършенства системата за видеонаблюдение на територията общината като част от мерките за осигуряване на сигурна и безопасна среда за гражданите.

Със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) са финансирани много проекти за обезпечаване сигурността в града чрез развитие на системата за видеонаблюдение. За периода 2015-2019 г.,   5,1 млн. лв. от финансиранията от СОПФ са предоставени по направление сигурност. От тях 2,5 млн. лв. са усвоени за изграждане на система за видеонаблюдение в общинските детски градини и училища. Над 2,1 млн. лв. са разходвани за организиране на видеонаблюдението на публични площи.

СОПФ е специализирана агенция, основана през 1994-а година и има за цел да усвои и разпредели средствата постъпили от приватизация на общинско имущество. Тя се управлява от Съвет за управление, състоящ се от 14 души, с председател общинският съветник Орлин Алексиев.

През настоящата 2019 г. със средства от СОПФ ще се финансира разширение на видеосистемата за наблюдение, включваща кварталите „Д. Миленков” – р. „Искър”, ж.к. Красна Поляна, кв. Орландовци и кв. Абдовица, като за целта са гарантирани 169 000 лв., обясни Орлин Алексиев.

Google+ Comments

Related Post