Характери

Характерно за този блог

Posted On
Posted By Character

Съществуват толкова много характери, колкото са и хората на земята, но между тях има и също толкова много общи неща. Всички тези общи черти и белези на характерите ни карат да се опитваме да ги класифицираме по някакъв начин. И въпреки че според мен нито един човек не може да бъде поставен в рамка, която да остане не прескочена завинаги, съм на мнение, че добрият живот произтича от доброто познаване на хората. Това е един блог за опознаване на същността на характерите, за това как да определяме хората, как да засилим положителните черти на характерите си и да намалим влиянието на отрицателните, за да постигнем успех във всяко едно начинание.

Google+ Comments

Related Post