Характери

Безхарактерни хора

Posted On
Posted By Character

Безхарактерни хораНе сте ли се сблъсквали с хора, които винаги се съгласяват с вас, каквото и да кажете, подкрепят идеята ви дори, когато не сте чак толкова прави, нямат собствена гледна точка за почти никакви теми и обикновено взаимстват вашето мнение или мнението на другите. Такива хора аз наричам безхарактерни хора. Защото е нормално да нямаш мнение или да не си запознат по някои теми обаче винаги да се съгласяваш, да казваш “да” дори, когато това би ти навредило само и само да си добрия в случая мисля, че не е нормално. Но такива хора се срещат доста често. Те изпитват голяма трудност при взимането на важни решения за собствения си живот и лесно биват контролирани от околните. Те обикновено не знаят какво искат или дори да знаят – не могат да разберат как да го постигнат. Причината за слабия характер е по-ниската образованост или ниско самочувствие, насаждано през годините. Характерно за тези хора е и трудното откъсване от родителите и заживяване самостоятелно.

Google+ Comments

Related Post