Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Доброто и лошото в човека

Posted By Character

Живота ни поставя в различни ситуации, в които ние се сблъскваме с всякакви хора, някои от които наричаме добри, а други лоши. Странно е обаче как при конкретни обстоятелства един човек може да ни се стори много добър, а поставен при други той се оказва много лош. Този факт определя разнообразието на човешкия характер. Никога […]

read more