Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Предпочитания, не органичния

Posted By Character

Това, което харесваме и което правим, неминуемо се отразява на същността ни и ни променя. В последно време си мисля и ми се струва, че е все по-добре, ако имаме предпочитания в области като музика, филми, книги, сценични постановки, храна и т.н., но без да са затворени откъм други възможности. Добре е да знаем какво […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Зависи ли характерът от професията ни, или обратно?

Posted By Character

Ние ли избираме професията си предвид на нашите наклонности и особености на характера. Или обратно – професията, която упражняваме, оказва силно влияние на характера ни. Да се опитаме да дадем еднозначен отговор на тези два въпроса, означава да отговорим на въпроса за яйцето и кокошката. Случаите, в които професията започва да оказва забележимо и променящо […]

read more