Характери

Воля

Posted On
Posted By Character

Волята е една много важна черта на характера на всеки човек. Хората, на които тя им липсва обикновено нямат никакъв самоконтрол, не могат да се мотивират да си наложат да правят или да не правят нещо. Тези, които се осланят на волята си са изградени от принципи, които се стараят на не пристъпват за нищо на света. И в двата случая се стига до някаква крайност, затова е добре да се намери златната среда, в която волята ще бъде помощник за постигането на различни цели. В много случаи принципите, които си създаваме ни пречат да следваме желанията си, защото когато ги следваме винаги правим това което трябва. Волята в оптимални количества ни дава силата, от която се нуждаем, за да постигаме цели, които на пръв поглед ни се струват недостижими. Независимо дали ще използваме волята си, за да не изядем още едно парче торта, да не запалим още една цигара или да работим въпреки, че изобщо не ни се работи, тя е добро качество. В един момент възпиращо ни от вреден навик, в друг – помагащо ни да се вмъкнем в любимите дънки, а понякога дори ни помага за по-висши цели. Например да имаме волята да отстояваме каузите си, мнението си или дори да се борим за щастието си. Волята е присъща само за силните хора, неспособни да се примиряват с обстоятелствата, тези които преследват винаги това което искат, а не се задоволяват с това, което са получили.

Google+ Comments

Related Post