Характери

Очите издават характера

Posted On
Posted By Character

Очите за характераОсвен формата на лицето, се оказа, че за характера на лицето говорят и очите. Физиогномиката включва и очите като символ на характера. Хората с големи очи са чувствителни, но и силни и доста често са лидери. Големия брой бръчки по клепачите са символ за стремеж към власт. По-малките очи притежават хора, които са стабилни и доста често твърдоглави. Притежателите на широки кръгли очи са мечтатели, но могат и да са лъжливи. Тъмните малки очи говорят за любознателност и красноречие, а по-издължените за интелигентност.
Лично аз не мога да определя какви точно са ми очите, но мисля че са големи. И въпреки това не съм станала лидер все още. Знае ли човек, никога не е късно 🙂

Google+ Comments

Related Post