Характери

Конформизмът, или съобразяването с чуждото мнение

Posted On
Posted By Character

Зависимостта от чуждото мнение (конформизмът) и даже сляпото му следване, ние проявяваме, когато се отказваме от своите интереси и убеждения, за да избегнем трудностите в общуването си с околните. Всички ние имаме авторитети – хора, чието мнение ценим и уважаваме – и в това няма нищо лошо. Когато обаче количеството на тези хора стане прекалено голямо или пък забележите, че ви е сложно да противодействате на чуждото мнение и да отстоявате своите виждания, камбаната трябва да забие тревожно. Вероятно влизате в категорията на конформистите. Хората, които се страхуват да се отличат от тълпата, които се чувстват в безопасност само когато се сливат със сивотата на масата. Нещо, което на пръв поглед може да изглежда печеливша житейска позиция или поне не губеща, но всъщност в дългосрочен план – доста опасно, защото конформизмът лишава човек от индивидуалност и идентичност. Затова трябва да търсите начини да се борите с тези прояви на съглашателство на вашия характер. Не скривайте своята оригиналност, даже и да изглежда странна на околните, говорете смело за своите интереси и увлечения, даже и да извикват недоумение. Бъдете сигурни, че ще се намерят и такива, които ще ви слушат с възторг и ентусиазъм. Опитайте се да се противопоставите на общоприетите норми и правила, които ограничават вашата индивидуалност и ви поставят в чужди рамки. Например сложете си дрехи, които минават за екстравагантни, но на вас ви харесват, или пък си направете интересна прическа – излезте на улицата и ще видите, че от това няма да произтече нищо страшно. Само вие ще сте се доближили много повече до собствената си същност. Нещо, което е от първостепенно значение за щастлив и смислен живот.

Google+ Comments

Related Post