Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Конформизмът, или съобразяването с чуждото мнение

Posted By Character

Зависимостта от чуждото мнение (конформизмът) и даже сляпото му следване, ние проявяваме, когато се отказваме от своите интереси и убеждения, за да избегнем трудностите в общуването си с околните. Всички ние имаме авторитети – хора, чието мнение ценим и уважаваме – и в това няма нищо лошо. Когато обаче количеството на тези хора стане прекалено […]

read more