Характери

Как да обуздаем гнева?

Posted On
Posted By Character

gnyavГневът е една от най-неприятните прояви на човешкия характер и е добре да се научим да го контролираме, защото необлагородяван и непотискан, той често може да избуи в ярост, която вече си е опасна за околните. Психолозите твърдят, че в нормални граници и когато е под контрол, при определени житейски ситуации и състояния на психиката от рода на депресии или личностни пропадания той дори би могъл да изиграе благоприятна роля и да ни извади от апатията, пълната отпуснатост и липса на желание за каквото и да е, с две думи да ни помогне да се вземем в ръце. Проблем е обаче, когато гневът стане навик и част от нашата същност –  той става бреме и за притежателя си, и за хората, които са около него, и е разрушителна, а не градивна сила. Затова трябва да се научим да овладяваме гневните си състояния, някак да ги удържаме, да се научим да ги усещаме още в зародиш, в стадия на лекото раздразнение  и да ги стопираме. За такива случаи психотерапевтите и психолозите предлагат така наречената практика или терапия на заключването. Което ще рече, че човек, който вече е идентифицирал подобен проблем с контрола на отрицателните си емоции, трябва да измислите някакви фиксатори, които да ползва в моментите, когато усеща напиращите изблици на ярост. Те могат да бъдат най-различни, в зависимост от това, какво най-добре действа – примерно да затворим очи и да преброим до десет, да отвърнем поглед или мисъл от дразнителя, да поемем дълбоко въздух, ако се наложи няколко пъти, и да продължим. Както и друг път е ставало дума, винаги има десет секунди, които стоят между раздразнението и избухването. И всеки сам решава дали да ги пропусне и да бъде емоционално бреме за себе си и близките си, или да намери подходящ фиксатор за изблиците си на лошотия.

 

Google+ Comments

Related Post