Характери

Женската психология

Posted On
Posted By Character

psychologgyДали е добър управленец и дали беше добър премиер, доста може да се поспори. Но едно не може да се отрече на Бойко Борисов – дълбок познавач е на женската психика и начините, по които може да бъде манипулирана – положително, разбира се. Не е нужно човек да е чел дебели книги за особеностите на женския характер, стигат добър нюх и известни наблюдения, за да стигне до извода, че една от най-тънките струни, по която може да бъде обработвана една жена, е потребността й да се грижи за някого, съчувствието й към по-слабия и стремежът, изначално заложен в нея, да помага. Е, здраво засвири по тая тънка струна тия дни женският сърцевед Бойко Борисов. Ще се окаже, че не са измислица социологическите разбивки по полов признак, според които преобладаваща част от електората на Бойко е женски. Досега той успешно използваше към таргета си една също изпитана и добре действаща тактика – с ролята на Супермен, безспорния мъжкар и прочие изяви в тази стилистика. Само че всяко едно въздействие и всяка една харизма е до време и рано или късно се изчерпва и спира да дава резултати. Ако на тяхно място не дойде нещо по-силно и по-въздействащо. Е, казах вече коя е най-тънката струна на женското сърце и какво по-въздействащо от нея – съчувствието, – по нея свири сега Бойко Борисов. С измъченото си лице и с изморената си фигура по халат от болничната стая успя да трогне електората си. И тя ще стане ясна скоро тая работа. Проблем ще има само за производителите на кукли Супермен – спешно трябва да актуализират гардероба му – с болничен халатJ

 

 

Google+ Comments

Related Post