Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Женската психология

Posted By Character

Дали е добър управленец и дали беше добър премиер, доста може да се поспори. Но едно не може да се отрече на Бойко Борисов – дълбок познавач е на женската психика и начините, по които може да бъде манипулирана – положително, разбира се. Не е нужно човек да е чел дебели книги за особеностите на […]

read more