Характери

Хипохондрията – характер или болест

Posted On
Posted By Character

Предполагам всеки от вас има поне един познат, който е погълнат от проблемите около здравословното си състояние в степен, далеч по-голяма от нормалното, който постоянно се вглежда в сложните сигнали, които дава организма му, и намира безспорни признаци на сериозни заболявания. Ако досега не сте знаели, тези хора си имат име и то е хипохондрици. Обикновено хипохондриците имат в изобилие медицински познания, почерпани от средствата за масова информация, от разговори с познати, от съвети и препоръки. Обикновено доста голяма част от живота на тези хора протича в посещения на лекарски кабинети, консултации със специалисти, четене на популярна здравна информация, пробване на различни лекарствени препарати и прочие угодни на собственото им здраве занимания. Страстта, с която тези хора си търсят заболяванията и ги намират, прилича на страстта на всеки един запален колекционер. Къде са корените на хипохондрията? Повечето специалисти смятат, че основна роля за появата й има типът нервна система на човека, както и редица други фактори: реални заболявания, стрес, преумора, вредни навици и т. н. Предразположени към хипохондрия са тревожните и мнителните хора, нерешителните, с елементи на демонстративност в поведението, самовлюбените и прекалено съсредоточените върху собствената си личност. Редица специалисти смятат, че появата на тези отклонения е предизвикана от определени психологически комплекси, ниска самооценка, депресивност, завист, раздразнителност или някакъв вид зависимост. Други не изключват, че при хипохондриците става въпрос за много нисък праг на болката, което води до погрешна интерпретация на нормални физиологични сигнали. Когато е в нормални граници, хипохондрията не е сериозно психическо заболяване, изискващо намесата на специалист, а по-скоро характерологична особеност. Така или иначе изживяванията, свързани с нея, не са приятни, така че хипохондриците трябва да търсят начин да приглушат сигналите й – различни психологически тренинги, по-активен живот, позитивно мислене т. н.

Google+ Comments

Related Post