Характери

Цветът на очите и характерът

Posted On
Posted By Character

Основната информация за характера на човека получаваме преди всичко от неговите постъпки и от речта му. Спор няма обаче, че немалка част от информацията за характера идва от така наречените невербални изразни средства – пози, жестове, движения, осанка, изражение на лицето, предпочитания към определен тип облекло, прическа и т. н. Наред с тях обаче има редица физически данни (за някои от тях сме говорили вече) – телосложение, форма на носа, челото, форма на устните и т. н. – които също могат да бъдат показателни за едни или други качества на личността. Сред физическите данни, които могат да ни помогнат при оценката на характера на даден човек, огромна роля играят очите – не случайно наричани огледалото на душата. Нека да видим показател за какви качества на притежателя си може да бъде цветът на очите. Има просто правило и то гласи: колкото по-силна и интензивна е пигментацията, а оттам и цветът на очите, толкова по-силно изразени са в човека страстите, емоциите, енергията и активността. Или иначе казано интензивността в цвета на очите говори и за интензивност и наситеност на характера. Ако очите на човек са с по-мек и светъл цвят – това обикновено означава и по-романтична и ранима душа, по-мек и компромисен характер. Пъстрото оцветяване на очите пък свидетелства за това, че притежателят им е интересна и творческа личност, разнолик и цветен като окраската на очите си.  Ако очите са с топли оттенъци – това е сигурен знак, че притежателят им също е топъл човек. И обратно, колкото по-студен е цветът на очите, толкова по-сигурен белег е това за хладен и дистанциран характер.

Google+ Comments

Related Post