Posted On
Характери

Синдрома на Аспергер или малкия професор какво да правим?

Posted By Character

Синдромът на Аспергер е разстройство от аутистичния спектър, което обикновено се характеризира със затруднения в социалната комуникация и взаимодействие, както и с ограничени и повтарящи се модели на поведение и интереси. Хората с този синдром често имат нормален или по-висок от средния интелект, затова се наричат малки професори, но могат да имат трудности със социалните […]

read more
Posted On
Характери

Емоционално възпитание от семейството

Posted By Character

Според някои проучвания няколко месеца след раждането на детето се зараждат и първите му емоции. Те се получават вследствие от съзряването на мозъка и обикновено са радост, тъга, гняв, страх, отвращение и обич. Именно оттук започва и изграждането на характера, който се формира най-общо до дванадесетата година. За проявяването на тези първи емоции и […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Характерът зависи от средата

Posted By Character

Както изглежда характерът се гради от ранна детска възраст и обкръжаващата среда има огромно значение за това какъв ще бъде крайния резултат. Най-важна е средата в дома, а от особено голямо значение е дали имаш братя и сестри, както и кое подред дете си. Ако в семейството няма други деца и ти си единственото се […]

read more

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Адаптивни хора

Posted By Character

Има един тип хора, които са невероятно гъвкави и умеят да се слеят с всяка среда в която попаднат, дори бих ги нарекла хора – хамелеони. Те умеят да разговарят с всеки без значение от пола, възрастта, интелектуалното равнище или нещо друго, просто успяват да намерят обща тема с всеки човек. Никоя обстановка не може […]

read more