Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Характерът и зимните аксесоари

Posted By Character

Предлагам да започнем Новата работна година като направим бърза равносметка на това какво говорят зимните ни аксесоари за нашия характер и как можем да ги променим в положителна насока. Първо, нека обърна внимание на това, че преобладаващите цветове през зимата са черно, тъмно сиво и тъмно синьо. Разбираемо е да е така, защото всички знаем, […]

read more