Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Има ли и докога ще има различия между женския и мъжкия характер?

Posted By Character

Има, разбира се, и основателността на обратните твърдения би се сринала и при най-бегъл психологически прочит на представителна извадка от двата пола. Правени са множество такива изследвания, които категорично потвърждават значими различия и че всеки пол си има здраво закрепени и неподлежащи на съмнение собствени характеристики. Например за дамите са много по-склонни към прояви на […]

read more