Upload a featured Image or attachment

Posted On
Характери

Несходство в характери

Posted By Character

Много странно, че вече все по-често чувам причина за разделите на двойки – несходство в характерите. Какво всъщност значи това и има ли го като вариант. Ако сметнем твърдоглавието и неотстъпчивостта като част от характера, тогава ако двойката е от двама души,  имащи такъв характер, може да се стигне до раздяла. Но това няма да […]

read more